Više od knjigovodstva!

“Svaki odlazak u operu podseća me na moju poresku prijavu. Napisana je jezikom kojeg ne razumem i kao i opera – završava tragično.” (Albert Ajnštajn)

About the Author

LuxArcana