Poresko savetovanje

„Svako može organizovati svoje poslove tako da mu porezi budu što je moguće niži; niko nije obavezan da izabere ponašanje koje bi se najviše isplatilo Ministarstvu finansija; ne postoji čak ni patriotska dužnost da neko uveća svoje poreze.“ (iz presude američkog Vrhovnog suda)

Davanje odgovora na poreske upite kroz davanje stručnih mišljenja i tumačenje zakonskih propisa. Savetovanje klijenata u cilju poreske optimizacije. Ostvarenja legalnih poreskih ušteda. Poresku analiza. Poresko planiranje. Upravljanje poreskim rizicima. Kontinuirano savetovanje u cilju smanjenja rizika od promene zakonske regulative i kazni u slučaju poreske kontrole.

Usluge možete koristiti i u slučaju da ste računovodstvene poslove poverili nekoj drugoj agenciji ili kompaniji.

About the Author

LuxArcana