Poreska optimizacija

Moguće je da postoji prostor da optimizujete svoje poreske obaveze, odnosno da ih smanjite a da one i dalje budu po zakonu. Poreska optimizacija, pored poreskih ušteda, podrazumeva i smanjenje poreskih rizika, kao i planiranje dinamike poreskih izdataka, što ima uticaja na novčani tok.

About the Author

LuxArcana