Očekuje se donošenje Uredbe o postupku i načinu plaćanja odloženih javnih prihoda

“Prema našim saznanjima, sačinjen je Predlog uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19 (u nastavku: Predlog uredbe), čije donošenje se očekuje tokom ove nedelje. 

Iako je Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, odnosno Zaključkom, predviđeno da se dospelost javnih prihoda odlaže do 4. januara (u skladu sa Uredbom), odnosno 5. januara 2021. godine (u skladu sa Zaključkom), novom uredbom biće propisano da prva rata poreza i doprinosa na zarade, naknade zarade, lične zarade preduzetnika i akontacija poreza i doprinosa preduzetnika paušalaca – dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog dana u mesecu koji sledi (10. marta, 10. aprila…).

Napominjemo da će se postupak odlaganja plaćanja javnih prihoda sprovoditi po automatizmu, tj. bez sačinjavanja bilo kakvog sporazuma, kao i bez sredstava obezbeđenja. 

Što se odloženih akontacija poreza na dobit tiče, prva rata dospeva 10. u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena predaja konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, u zavisnosti od toga da li će uopšte postojati obaveza plaćanja poreza na dobit. Isti princip važi i za odložene akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika.

https://pktatic.rs/novosti/ocekuje-se-donosenje-uredbe-o-postupku-i-nacinu-placanja-odlozenih-javnih-prihoda-prva-rata-dospeva-10-februara-2021/

About the Author

LuxArcana

Leave a Reply

Your email address will not be published.