Cene

“Ne postoje dve potpuno iste firme, kao ni dva potpuno ista čoveka.”

Zato ćemo cenu dogovarati u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od želja i potreba klijenta, obima i složenosti poslova i potrebnog vremena za njegovu realizaciju.