Poresko oslobodjenje za gradjevinare po čl. 10. stav 2. tačka 3) od Nove godine samo za iznose preko 500.000 dinara

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност предвиђено је, поред осталог, да ће убудуће промет из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) закона бити само онај промет чија вредност је већа од 500.000 динара, без ПДВ.

Нацрт је објављен на интернет страници Министарства финансија (видети овде).

Уколико предложене измене и допуне буду усвојене, примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

За промет након 1. јануара 2021. године за који је плаћен аванс (укупно или део) пре наведеног датума важиће старе одредбе Закона о ПДВ.”

https://www.neobilten.com/clan-10-stav-2-tacka-3-zakona-o-pdv-promet-iz-oblasti-gradjevinarstva-samo-za-iznose-preko-500-000-dinara/

About the Author

LuxArcana