O nama

Agencija Lux Arcana posluje od 2012. godine pod tim nazivom, a pod nazivom Agencija Bjelica od 2005. godine, sa sedištem u Leskovcu.

Pružamo kompletne usluge u oblasti računovodstva, knjigovodstva, poreskog savetovanja, računovodstvenog savetovanja, ERP konsaltinga i radnih odnosa.

Proizvodi

Uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dese. Oni izađu i dese se stvarima.

LA_Apps

Aplikacije za brži i udobniji rad.

LA_Digitalizacija

Digitalizujte u potpunosti svoje poslovanje.

LA_Arhiva

Sistemsko rešenje za upravljanje dokumentacijom.

Usluge

“Donošenje poslovnih odluka bez pouzdanih podataka je igra na sreću.”

Računovodstvo

Računovodstvo

“Nije sve u brojevima ali bez brojeva sve je ništa.”

Računovodstvo je naša osnovna delatnost. Akenat je na tačnosti i preciznosti. Možemo i hoćemo da pružimo odgovore na sva postavljena pitanja naših klijenata i damo im prave informacije.

Organizujte svoje računovodstvo kao eksterno, tako što ćete računovodstvene poslove poveriti agenciji ili kao interno, tako što ćete uz pomoć agencije, formirati sopstveno računovodstvo.

Računovodstveno savetovanje

Računovodstveno savetovanje

“Dobro je čitati izmedju redova. Tamo najčešće, najviše piše.”

Kreirajte zajedno sa nama sva potrebna normativna akta iz oblasti računovodstva, poput Pravilnika o računovodstvenim politikama ali i svih pratećih pravilnika, odluka i sl.

Tamo gde postoji obaveza primene Medjunarodnih računovodstvenih standarda, dobićete sve potrebne informacije o tim, ali i svim ostalim pravilima.

Klijentima koji su obveznici revizije, pomažemo da celokupan proces revizije sprovedu u kooperaciji sa vodećim revizorskim kompanijama, uz našu asistenciju tokom trajanja celokupnog procesa.

Poresko savetovanje

Poresko savetovanje

„Svako može organizovati svoje poslove tako da mu porezi budu što je moguće niži; niko nije obavezan da izabere ponašanje koje bi se najviše isplatilo Ministarstvu finansija; ne postoji čak ni patriotska dužnost da neko uveća svoje poreze.“ (iz presude američkog Vrhovnog suda)

Davanje odgovora na poreske upite kroz davanje stručnih mišljenja i tumačenje zakonskih propisa. Savetovanje klijenata u cilju poreske optimizacije. Ostvarenja legalnih poreskih ušteda. Poresku analiza. Poresko planiranje. Upravljanje poreskim rizicima. Kontinuirano savetovanje u cilju smanjenja rizika od promene zakonske regulative i kazni u slučaju poreske kontrole.

Usluge možete koristiti i u slučaju da ste računovodstvene poslove poverili nekoj drugoj agenciji ili kompaniji.

Poreska optimizacija

Poreska optimizacija

Moguće je da postoji prostor da optimizujete svoje poreske obaveze, odnosno da ih smanjite a da one i dalje budu po zakonu. Poreska optimizacija, pored poreskih ušteda, podrazumeva i smanjenje poreskih rizika, kao i planiranje dinamike poreskih izdataka, što ima uticaja na novčani tok.

Simulacija poreske kontrole

Simulacija poreske kontrole

“Protiv lica koje učini radnju, odnosno propust, u vezi sa porezom čije utvrđivanje obavlja sam poreski obveznik a koji se smatraju poreskim prekršajem … neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako to lice … pre otpočinjanja poreske kontrole … samoinicijativno prijavi učinjenu radnju, odnosno propust i istovremeno plati dugovani iznos poreza uvećan za obračunatu kamatu.” (iz člana 182b ZPPPA)

Zakonska regulativa menja se neverovatnom brzinom. Zakoni su često nejasni i dvosmisleni a njihovo tumačenje od strane poreskih organa može biti jako neprijatno iznenadjenje.

Usluga simulacije poreske kontrole predstavlja poreski predgled kojim se poreskim obveznicima vrši poreska kontrola, po načinu i metodologiji slična onoj koju sprovodi državni organ, kako bi se na vreme otkrili poreski rizici u poslovanju, i isti otklonili ili minimizirali.

Cilj poreskih pregleda je pronalaženje eventualnih formalnih i suštinskih nedostataka i blagovremno ispravljanje istih, kako bi se izbegla prekršajna prijava. Mnogo je bolje da sami uočite i ispravite grešku nego da to učini poreski organ u postupku kontrole.

Radni odnosi

Radni odnosi

Veoma važan segment poslovanja svakog klijenta. U skladu sa važećim Zakonom o radu nudimo vam zajedničku ili sopstvenu izradu zakonom obaveznih pravnih akata. Posebnu pažnju poklanjamo izuzetno kvalitetnom Ugovoru o radu koji će sadržati širok spektar mogućih disciplinskih prekršaja. Po želji i potrebi klijenta klauzula o zaštiti od konkurencije kao i zaštita poslovne tajne. Sporazumni raskid ugovora. Utvrdjivanje disciplinske odgovornosti. Otkaz od strane poslodavca. Neostvarivanje rezultata rada. Nedostatak potrebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova. Sve na jednom mestu.

ERP-ovanje

Nudimo jedan od najboljih ERP-ova na tržištu uz jako pristupačnu cenu.

Cene

“Ne postoje dve potpuno iste firme, kao ni dva potpuno ista čoveka.”

Zato ćemo cenu dogovarati u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od želja i potreba klijenta, obima i složenosti poslova i potrebnog vremena za njegovu realizaciju.

Naš tim

“Sreća ne nastaje sama od sebe. Ona je rezultat vaših aktivnosti”

Dobrodošli u naš ambijent

Obratite nam se

“Ako to još uvek niste našli, nastavite da tražite.”

Možete nas kontaktirati mailom ili telefonom.

Kontakt Info

Ako imate bilo kakvih pitanja ili ste zainteresovani za bilo koji od naših proizvoda i usluga, molimo Vas da nam pošaljete poruku i biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo!

© Copyright LuxArcana. All Rights Reserved